Jak si zabezpečit vozidlo?

U motorového vozidla jsou dvě základní rizika odcizení - odcizení celého vozu (ať už pro další prodej nebo na náhradní díly) a vykradení cenných věcí z vozu (rádio, osobní věci a podobně). Statistiky krádeží vozidel jsou neúprosné. V ČR je každých 20 minut ukradeno jedno motorové vozidlo! Vykradených aut je přitom ještě více!!!


Mechanické zabezpečení

Základním mechanickým zabezpečením vozidla jsou samozřejmě dveřní zámky a klíček zapalování. Dnes je snad každému jasné, že jenom dveřní zámek nezabrání vstupu do vozu neoprávněné osobě. Možností je celá řada, počínaje vytvořením kopie klíčku podle zámku například palivové nádrže, přes vyháčkování dveří až po rozbití okénka. Nastartování vozu bez klíčku je pro zkušené zloděje otázkou několika vteřin. Doplňkové mechanické zabezpečení více či méně zvyšuje pracnost ukradení celého vozu. Tyč na volant může dnes odradit snad jenom "zájemce o noční vyjížďku", pro skutečné zloděje není překážkou. Podobně lze hodnotit i různé zámky na pedály. Podstatně větší komplikace zloději způsobí kvalitní zámek řadicí páky. U nás Vám nabídneme zámek řadící páky Construct nebo závorový zámek Medvěd Blok.

promo01

Sériově montované elektronické zabezpečení

Téměř všechna v současnosti vyráběná vozidla jsou dodávaná se sériově zabudovaným imobilizérem. K jeho odblokování je nutné většinou použít originální klíček, protože v něm je zabudovaný mikročip, který může imobilizér odblokovat. Toto řešení podstatně komplikuje nastartování vozu bez originálního klíčku, avšak pro profesionální zloděje není sériový imobilizér vůbec žádnou překážkou.Další možností je pořízení si vozidla se sériově namontovaným autoalarmem. Zde se lze ovšem velice často setkat s tím, že automobilky přistupují k autoalarmu stejně jako k jinému autopříslušenství a preferují snadnou montáž před kvalitou zabezpečení. Pro znalé zloděje je potom odpojení "značkového" autoalarmu věcí třeba jen odpojení jednoho konektoru v pojistkové skříni vozu. Jedna významná automobilka dokonce dodává sériově montovaný autoalarm, který se automaticky odblokuje při odemknutí dveří vozu (což lze provést i rozbitím okénka vozu a vytažením zajišťovacího kolíčku)!!!

promo02

Dodatečně montované elektronické zabezpečení

Jednoznačně nejspolehlivějším způsobem zabezpečení vozu je dodatečně montované elektronické zabezpečení. Pouze kvalitní autoalarm dokáže dostatečně ochránit jak vůz samotný, tak i jeho vnitřní vybavení. Přitom spolehlivá zařízení jsou cenově srovnatelná například se zámkem řadicí páky, ale poskytnou jednak mnohem širší ochranu a zároveň zpříjemní obsluhu například dálkovým ovládání alarmu zároveň s centrálním zamykáním vozu.


Elektronické zabezpečení vozidel

Imobilizér

Imobilizér je pasivní zabezpečovací zařízení, které ve voze pouze rozpojuje pomocí sady kontaktů vybrané elektrické okruhy. Technickým parametrem těchto zařízení je počet a maximální proudová zátěž rozpojovaných okruhů. Obvyklé jsou tři okruhy a možná zátěž 10 až 30 A či různé kombinace těchto hodnot. To umožňuje přerušit imobilizérem například napájení palivového čerpadla, ovládání cívky startéru, zapalování či blokovat elektroniku vstřikovací jednotky. Dalším parametrem imobilizéru je způsob jeho ovládání. To se provádí nejčastěji kontaktním připojením kódovacího čipu do čtecí jednotky. Pohodlnější alternativou ovládání je zabudování čipu do klíčku zapalování. Jeho napájení a čtení kódu je pak prováděno speciální indukční cívkou umístěnou kolem spínací skříňky. Nejkomfortnější z hlediska obsluhy jsou imobilizéry s dálkovým ovládačem, které v sobě sdružují některé funkce vyhrazené jinak dražším autoalarmům (ovládání centrálních dveřních zámků elektronikou, optická signalizace zapínání a vypínání, prodlužovač osvitu interiéru a podobně). Obecně výhodou imobilizérů jsou nižší pořizovací náklady a jednodušší zástavba do vozu.

promo03

Autoalarm

Autoalarm je na rozdíl od imobilizéru aktivním zabezpečovacím zařízením. To znamená, že pomocí různých snímačů monitoruje stav vozu. Hlášení snímačů jsou vyhodnocována v počítačem řízené jednotce. Ta v případě napadení vozu jej brání akustickým signálem, blikáním směrových světel a pomocí přídavných modulů dále může bezdrátově vyslat hlášení na miniaturní přijímač přímo majiteli vozu (tzv. Pager ). Autoalarm dále může iniciovat činnost vysílacího radiomajáku pro umožnění dohledávání vozu pomocí pozemní sítě monitorovacích bodů těchto signálů či pomocí satelitů na oběžné dráze Země. Kvalitní autoalarmy jsou vždy kombinovány s imobilizérem. Pro spolehlivé zabezpečení je vhodné použít několik imobilizačních okruhů. Špičkové alarmy poskytují až tři nezávislé imobilizační okruhy.Dálkově ovládané alarmy poskytují zákazníkovi navíc automaticky komfort dálkového odemykání a zamykání vozidla, automatické zavírání elektrických oken a střechy a podobně. Oproti mechanickému zabezpečení tedy kromě větší ochrany usnadňují majiteli vozu jeho práci. Jedním stiskem tlačítka vozidlo uzavře a zajistí, kdežto majitel bez alarmu musí uzavřít okna, střechu a potom zamknout vozidlo. Vlastník mechanického zabezpečení ještě navíc uzamknout přídavný zámek na mechanickém zábranném systému. A přitom pořizovací cena kvalitního mechanického a elektronického zabezpečení je zcela srovnatelná.

Snímače

Základním a spolehlivým prvkem sledujícím stav vozu jsou dveřní spínače, spínače kapoty motoru a víka zavazadlového prostoru či pátých dveří. Jejich úplnou instalací je zajištěna tzv. plášťová ochrana vozu. Logickou úlohou těchto snímačů je informovat majitele o narušení jakéhokoli vstupu do vozu. Prostorová čidla vyplňují vnitřní prostor vozidla signálem a poznají pohybující se předmět v hlídaném prostoru. Poskytují ochranu proti vykradení vozidla rozbitým či vyjmutým sklem. Běžně se používají ultrazvuková čidla se zvukovým signálem 40 kHz. Méně obvyklá jsou mikrovlnná čidla s rádiovým signálem (až 10 GHz). Předností ultrazvukových čidel je, že hlídají jen vnitřní prostor vozidla, nemají tendenci "vylézat ven" z vozidla. Částečnou nevýhodou je tlumení nosného signálu opěrkami hlav na sedadlech a tím horší dosah do zadních částí vozu. Při nastavení vyššího výkonu ultrazvukového vysílače a následném zarovnání vozu například krabicemi se zbožím, se pak tato čidla mohou "zahltit" a přestat plnit svoji funkci. Řešením je elektronika ultrazvuku s automatickým nastavováním citlivosti v závislosti na velikosti hlídaného prostoru. Naopak signál mikrovlnných čidel je dobře prostupný sedačkami a hlídá dobře i zadní nákladový prostor. Signál ale též dobře proniká okny a plastovými díly karoserie. Tím může být snímač aktivován i kolemjdoucími osobami. Napěťové čidlo (také někdy označované jako proudový snímač) sleduje skokové změny odběru v napájecí soustavě vozu a reaguje na zapnutí spotřebičů ve vozidle. Nárazové snímače by měly být vybaveny takovou analýzou signálů, která vylučuje vznik falešných poplachů od nahodilých vibrací. Ta obvykle pracuje tak, že první zaznamenaný pohyb vozu vyvolá pouze předalarm a teprve opakovaný pohyb vozu za určitý čas vyvolá vlastní poplach. Tato čidla však mohou být při vysoké citlivosti zdrojem nežádoucích zvukových projevů, které snižují kredit celého zařízení. Lepším je proto řešení, kdy je prvotní pohyb vozu zapsán pouze do paměti snímače a žádná výstupní signalizace není prováděna. Pokud byl pohyb nahodilý například od drknutí od vedle parkujícího vozidla, je tento nahodilý náraz sice tiše zaznamenán, ale po určité době klidu je zapomenut a snímač se vrátí do výchozího stavu. Pokud se však pohyby či nárazy opakují, je vyvoláván poplach. Náklonová čidla sledují změny náklonu vozidla buď v jedné nebo dvou jeho osách. Chrání vůz před zcizením "natažením" na odtahovou plošinu či před "vyheverováním" a ukradením kol. Další typy čidel, jako jsou například akustický snímač rozbití skla či prostorový infrapasivní snímač, jsou čidla používaná v zabezpečování objektů a ve vozidlech se používají výjimečně.

Dálkové ovládání

Autoalarmy jsou většinou ovládány dálkovými ovladači s infračerveným signálem nebo ovladači s rádiovým signálem. Nevýhodou infračervených ovladačů (podobně jako ovladačů spotřební elektroniky v domácnosti) je nutnost směrovat ovládací paprsek na přijímací senzor. Také u nich nelze vyloučit možnost "zaslepení" přijímacího senzoru sluncem. Výhodou těchto ovladačů pro jejich výrobce je, že se nemusí nijak homologovat z hlediska posuzování vysílaného signálu. Obvyklejší však jsou radiové ovladače, které nejsou citlivé na sluneční svit a nemusí se nijak směrovat. Nutností u obou typů přenosu signálu však je použití tzv. plovoucího kódu. Ten zabezpečuje, že jednou ovladačem vyslaný signál je pro další použití již neplatný. Přijímač testuje, zda nový ovládací signál byl změněn definovaným matematickým kódovacím algoritmem. Investice do elektronický zabezpečovacích zařízení s neměnným kódem je v současné době pošetilá. Zdánlivou úsporou několika stokorun nechává majitel své vozidlo téměř zcela odemčeno. Načtení jednou vyslaného kódu do speciálního zařízení je otázkou okamžiku a od té chvíle může pachatel odjišťovat celé vozidlo stejně jako majitel. Proto se doporučuje výměna již nainstalovaných starších autoalarmů a imobilizérů za nové modely. Kvalitní autoalarmy a dálkově ovládané imobilizéry mají i kontrolu počtu naučených ovladačů. Potom můžete směle předat svůj vůz například do servisu včetně ovladače a po převzetí zpět si můžete zkontrolovat, zda si některý "mechanik" nepřiučil do vašeho alarmu svůj ovladač.

promo04

Signalizace

Řídicí jednotka autoalarmu zpracovává údaje od vstupních čidel a ovladačů. Vyvolaný poplach je signalizován blikáním všech směrových světel (systémy, kde je tato optická signalizace provedena například na dálková světla, jsou v rozporu s předpisy ). Další poplachovou signalizací je výstup na výkonnou akustickou sirénu. Někteří výrobci v rámci atraktivnosti zvuků napodobují zvuky sirén policie, hasičů, záchranné služby a pod. Pokud by vám někdo nabízel montáž takového zařízení, ptejte se na jeho homologaci. Užívání těchto výstražných zvuků je vyhrazeno pouze pro oprávněné instituce a mohlo by vám přivodit nepříjemnosti. Jako vhodný doplněk k běžným sirénám se osvědčuje instalace vysokovýkonných piezoelektrických sirén do interiéru vozidla. Jejich nesnesitelný vřískavý zvuk ( až 123 dB/m) se uvnitř vozidla odráží a znemožňuje lokalizovat, kde je tato siréna namontována. Pokud zloději houkání venkovní sirény nevadí, věřte, že vnitřní siréna mu prakticky znemožní pobyt ve vozidle. Parkujete-li pravidelně s vozem na stejném místě před domem, pracovištěm, nebo chcete mít větší klid při nákupu, na koupališti či při návštěvě kina a podobně, je vhodné doplnit autoalarm o vysílačku poplachového stavu - Pager. Toto zařízení je schopné předat informaci o poplachu ve vozidle ve volném terénu až do vzdálenosti 2 km. V městské zástavbě pak dosah klesá na 400-600 m v závislosti na zástavbě a zarušení prostředí jinými rádiovými signály. Tento dosah je však obvykle z hlediska možného zásahu v případě napadení vozidla dostatečný. Samozřejmostí u autoalarmu by mělo být také blokovací relé, které plní stejnou funkci jako imobilizér. Bez korektního vypnutí autoalarmu brání použití vozu rozpojením vybraného elektrookruhu vozu. Řídicí jednotka autoalarmu také obvykle umí generovat signály pro řízení centrálních dveřních zámků, a to jak pro elektromechanické, tak i pro pneumatické (kompresorové) systémy. Zapínání a vypínání autoalarmu je pak doprovázeno uzamčením, respektive odemčením vozu.


Označení autoskel - preventivní ochrana před krádeží

Označení autoskel znemožňuje prodej kradeného vozidla bez výměny všech skel. Registrací v celoevropském centrálním informačním systému zajistíte informovanost o Vašem vozidle po celé Evropě. Označení autoskel je pro Vás rychlou, účinnou a cenově nenáročnou ochranou, získáte slevy na pojištění a je to také vhodný doplněk dalšího zabezpečení vozidla. U nás nabízíme Leptání VIN karoserie nebo Pískování skel kódem.


GSM Pagery

GSM Pagery jsou zařízení, která Vám střeží vozidlo pomocí autoalarmu a Vašeho mobilního telefonu. Každé narušení vozidla je hlášeno zavoláním nebo SMS zprávou z telefonní jednotky ve vozidle na Váš telefon, ze kterého můžete dávat dálkové povely vozidlu (např.odstavení vozidla, odblokování, zablokování, apod.). Zařízení Vám hlídá např. otevření dveří, vnitřní prostor, napětí autobaterie, pokus o startování, náklon vozidla, nárazový snímač apod. Všechny zadané povely vozidlo zpětně potvrzuje Vašemu mobilnímu telefonu. Pokud se se nedovolá na první číslo, volá na druhé zadané číslo a poté až na 4 další.


Satelitní systémy

 Zařízení se skládájí z vyhodnocovací jednotky, komunikačního modulu, záložního zdroje a antény, jsou montována skrytě bez přítomnosti uživatele prostředku a poskytují širokou škálu služeb (zmiňme  zejména přesný přehled o činnosti zaměstnanců, kteří jezdí služebními vozidly - systémy majiteli firmy prokazatelně sníží přesčasové hodiny, odbourají "černé jízdy", výrazně zvýší produktivitu práce a přispějí k důslednému dodržování pracovní doby, nelze jej ovlivnit). Slouží jako zabezpečovací zařízení s téměř 100% jistotou, že vozidlo při krádeži "nezmizí" a je okamžitě známa jeho poloha, směr pohybu, rychlost a v neposlední řadě lze na vozidlo vizuálně upozornit a zastavit jej.Satelitní systémy mají výhodu v používání systému GPS, který zjistí polohu vozidla s přesností na 15m. Nespornou výhodou je také střežení dispečinkem 24 hodin denně, což znamená, že zákazník nemá žádnou starost. Zařízení může také sloužit jako navigační systém, ve většině případů se dá vozidlo kontrolvat i přes Internet (pouze majitel), je možné předem definovat trasu a konečně je ve vozidle také umístěno nouzové tlačítko "Panic" (s vazbou na linky 155 a 158).

promo05


Elektronická kniha jízd

NOVINKY

Nová jednotka pro WEBDISPEČINK
Garmin nüvi 44 Europe Lifetime
Webdispečink a navigace Garmin
Bluetooth hands Free
GPS nüvi 265W

KONTAKT

PONNY s.r.o. 

Hybešova 42, 602 00 Brno

IČ:46993649,  DIČ:CZ46993649

Tel.:  543 128 271

         543 128 122

         543 247 112

Fax.: 543 247 112

Mobil:602 564 649

         602 564 626

E-mail:

ponny@ponny.cz

KDE NÁS NAJDETE

Provozní doba

Po-Pá:

8:30-17:00 (prodejna)

8:00-17:00 (montážní dílna)

[CNW:Counter] created by tie - stagezoom.net (c) Ponny s.r.o.
Not found - Nenalezeno
CHYBA
     
ERROR
Poadovan dokument nebyl nalezen...
Requested document not found...
Pokud si myslte, e by dokument ml existovat,
napite prosm sprvci tchto strnek.
If you are certain this document should exist,
please contact admin of these pages.