Náš etický kodex

Čím mají být pracovníci PONNY pro zákazníky?

Dobrými a férovými partnery, se kterými se jim dobře komunikuje a nacházejí řešení.

Z čeho vycházíme?

Existence každého z nás je plodem Velkorysosti. Kolem nás a v našem nitru je příjemnějí, když se vědomě snažíme nejen o čisté svědomí, ale také projevovat velkorysost.

Daří se nám to?

Snažíme se, i když jsme nedokonalí jako všichni. Stavíme na jednoduchých základech slušnosti. Slovíčka Prosím, Děkuji, Promiň nebo "Co jsem dlužen za Váš čas?" jsou nedocenitelná a vedou nás ještě k větší vstřícnosti. Pokud příchozí vychází z jiných zásad, např. pocitu nadřazenosti, vlastní důležitosti či dokonce arogance, komunikace je náročnější a zpravidla zvládneme dodržet pouze zákonem stanovené minimální podmínky.

Co nás těší?

Když je zákazníkův problém u nás vyřešen, přání splněno, když odchází spokojen. Zejména, když mu jinde nepomohli nebo ani nechtěli pomoci.

Když nás někdo pochválí a získáme nové přátele. A když se k nám zákazník rád vrací.

Když si zákazník uvědomí, že naše práce je naší obživou a že náklady na provozovnu, techniku a čas nás stojí finanční náklady.

© 2022 Ponny s.r.o. Všechna práva vyhrazena.